Pie jūras mums pieder mirkļi

Publicēts: 21.05.2015

Pie jūras mums pieder mirkļi –

prieks par vilni, kas peldoties nogāž no kājām,

interese par līdz šim neredzētu putnu,

neizpratne par cilvēkiem, kuri uzskata mežu, kāpas, jūru un pludmali par īstajām vietām, kur izmest atkritumus vai pabraukāties ar džipu,

neredzētas jūras krāsas,

lietus pārgājiena laikā, kas liek pārvērtēt visas vērtības un saņemties, lai tomēr nebrauktu mājās, bet turpinātu doties uz priekšu,

uztraukums par uz zemūdens akmens sagrieztu kāju,

pārdomas, veroties ugunskura liesmās un klausoties apkārtējo sarunās par jebko,

saules siltums, kas teltī uzmodina jau septiņos no rīta.Jau trīs gadus pēc kārtas esmu piedalījusies Latvijas Vides Izglītības fonda rīkotajā pārgājienā gar „Mana jūra”, kas aizsākās tālajā 2010. gadā, starptautiskā Baltijas jūras piekrastes projekta „Marlin”* ietvaros, bet šobrīd ir kļuvis par pilnīgi patstāvīgu procesu. Un joprojām jūra nebeidz mani pārsteigt ar savu mainīgo krastmalu un nebeidzamo enerģiju, ko tā sniedz – nesavtīgi, bez ierobežojumiem, un bez maksas.

Tas, ko esmu apguvusi šajās ekspedīcijās, ir, ka jūra, kā izrādās, pa īstam nemaz nepieder mums, kaut arī ir spēcīga daļa no mūsu identitātes. Tā ir pati par sevi – mums pieder tikai mirkļi pie tās. Un šo mirkļu dēļ, un lai mēs un nākotnē arī mūsu pēcnācēji tos varētu piedzīvot vēl un vēl, mums par Baltijas jūru ir ļoti jārūpējas.

Kā rūpēties? Nevienam nav noslēpums, ka Baltijas jūra, kaut arī ir jaunākā jūra uz Zemes, šobrīd ir viena no apdraudētākajām pasaulē. To apdraud dažādas ekoloģiskas problēmas, kas ir tiešas cilvēku darbības sekas. Gan pašiem rādot personīgo piemēru, gan pastāstot citiem, ka ir svarīgi saglabāt vērtības, kas mums pieder, mēs varam rūpēties par jūru. Lai saprastu kāpēc tas ir vajadzīgs ilgtermiņā, ir jāapzinās konkrētās vērtības, ko jūra mums sniedz, savukārt, lai tās apzinātos, šī vērtības pirmkārt ir jāiepazīst. No pieredzes varu teikt, ka ekspedīcija „Mana jūra” ir ļoti labs veids, kā to izdarīt. Tāpēc laipni lūgti pievienoties 2015. gada pārgājienam, un uzzināt par mūsu jūru un piekrasti (un pie reizes arī pašam par sevi) lietas, kas jums pat prātā nebūs nākušas.

Kampaņas „Mana jūra 2015” vadītāja
Aiga Upiniece
aiga.upiniece@zemesdraugi.lv

 *Informācija par starptautisko Baltijas jūras piekrastes projektu „Marlin”: Projekts ilga no 2011. līdz 2013. gadam Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, un tā mērķis bija pievērst uzmanību Baltijas jūras piesārņojuma problēmai, paaugstinot aktivitāti politisko lēmumu pieņēmēju vidū, kā arī radīt izpratni par situāciju plašākai sabiedrībai un ieinteresētajām personām ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību, un veicināt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas pievērsties problēmas risināšanai. Kampaņā tika iesaistītas arī Ekoskolas un Zilā karoga pludmales projekti. Vairāk informācijas: http://www.projectmarlin.eu/sa/site.asp?site=3006, http://www.videsfonds.lv/lv/marlin


Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv