Dažas lietas, kas jāizlasa, pirms piesakies ekspedīcijai "Mana jūra"

Publicēts: 20.06.2016

1) Ekspedīcijas dalībnieki paši organizē nokļūšanu ekspedīcijas vietā un došanos mājup no tās. Braucot ar sabiedrisko transportu, izvēlies tuvāko pieturu mūsu atrašanās vietai – no šīs vietas mēs tevi nogādāsim nometnē ar ekspedīcijas busiņu.2) Ja Tev ir kādas pārtikas alerģijas, lūdzu piesakoties informē par to mūs. Centīsimies iespēju robežās  pielāgot ēdienkarti. Atgādinām, ka pamatā mielojamies ar veģetāru, bioloģisku pārtiku, jo tā ir videi draudzīgāka.

3) Ja esi nepilngadīgs, Tev būs nepieciešams rakstisks vecāku apliecinājums – aizpildīta apliecinājuma forma, ko vari lejupielādēt https://drive.google.com/open?id=0B8mWR8G66mVqaTdXWWtZZS00aDQ. Ierodoties nodod to ekspedīcijas vadītājam.4) Mēs nodrošinām telts vietu kempingā. Ieskaties sadaļā NODERĪGI, lai zinātu, kas ņemams līdz!5) Smagākās/lielākās personīgās mantas (teltis, guļammaisi, rezerves apģērbi utt.) tiks pārvadātas ar ekspedīcijas busiņu. Lūdzam ņemt līdzi pēc iespējas mazāk mantu, lai visu dalībnieku somām pietiek vietas.

6) Kā jau zini, šis nav tikai gājiens. Gaidīsim Tavu aktīvu iesaisti arī piekrastes atkritumu monitoringos, kā arī atbildīgu attieksmi pret vidi, cienot ekspedīcijas iekšējos kārtības noteikumus, kas paredz maksimāli videi draudzīgu dzīvošanu pie dabas - piemēram, atkritumu šķirošanu nometnes vietā, līdzņemamo trauku izvēli (stikla vai metāla bļodiņas ir ne tikai videi, bet arī tavai veselībai draudzīgākas) utt. Mēs neizmantojam arī vienreiz lietojamos traukus!

7) Esam tiesīgi bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt zaļo nodarbību laiku vai vietu, vai lektoru. Tas gan tiks darīts tikai galējas nepieciešamības gadījumā.

8) Ekspedīcijas organizētāji neuzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti dalībnieku mantai vai veselībai, kas notikuši nepārvaramas varas vai pašu dalībnieku darbības rezultātā. Ja dalībnieks tīši vai netīši sabojā savu vai kāda cita īpašumu, tam (vai šī dalībnieka vecākiem, ja vainīgais dalībnieks ir nepilngadīgs) šie zaudējumi jāsedz pašam.

9) Ekspedīcijas dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību un dzīvību. Ja ekspedīcijas dalībnieks zina par konkrētām savas veselības problēmām, kas varētu ietekmēt pārgājiena norisi, lūdzu, piesakoties ekspedīcijai, ziņo par to mums, kā arī sniedz papildus informāciju, ja tāda ir nepieciešama.


Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv