Kampaņas Mana Jūra 2020. gada rezultātu izziņošana

Publicēts: 17.08.2020

Kampaņas “Mana jūra” zaļā ekspedīcija šogad norisinājās jau devīto reizi, saskaņā ar ANO Vides programmas metodoloģiju apsekojot visu Latvijas piekrasti un veicot jūras piesārņojošo atkritumu izvērtējumu 42 piekrastes vietās. Kā liecina pirmā datu analīze, līdztekus jau aktualizētām problēmām, kā plastmasas atkritumi, maisiņi, izsmēķi u.c., klāt nākuši arī jauni atkritumu veidi – vienreizlietojamās sejas maskas un tabakas karsējamo iekārtu cigarešu filtri. 

Par šo un citu atkritumu konkrētu daudzumu interesenti tiks informēti piektdien klātienē, kad tiks publiskoti arī jau ierastie kampaņas izvērtējumu TOP saraksti par Latvijas piekrastes tīrākajām un netīrākajām vietām. Tāpat arī šogad datu apkopošanā ir veikta papildu izpēte par vietām, kas visvairāk piesārņotas ar cigarešu izsmēķiem jeb tā saucamajām “pelnutrauka pludmalēm”, kā arī apkopota informācija par visbiežāk sastopamajiem zīmoliem starp piekrastes atkritumiem. 

 Interesentiem tiks nodrošināta iespēja preses konferenci vērot arī Facebook tiešraidē Mana jūra lapā.

 Ņemot vērā, ka piekrastes atkritumi ir tikai simptoms virknei dziļāku problēmu atkritumu apsaimniekošanas politikā Latvijā, preses konferencē, pieslēdzoties neklātienē, ir aicināti piedalīties arī Vides konsultatīvās padomes pārstāvji, iepazīstinot ar vides NVO viedokli par VARAM izstrādātā jaunā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2021.–2028. gadam saturu.

 Ja ir kādi interesējoši jautājumi, kas radušies vēl pirms preses konferences, aicinām tos iesūtīt  līdz ceturtdienas rītam publicitātes koordinatorei Ilzei Morei uz telefonu 29830259. Aicinām arī iepriekš apstiprināt savu ierašanos, lai telpu būtu iespējams sagatavot, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID 19. 

Informāciju sagatavoja
Ilze More
Mana jūra publicitātes koordinatore
 
 

Jūru piesārņojošo atkritumu 2020. gada datu līnijas apkopošanas, datu apstrādes aktivitātes, kā arī  “pilsoņu zinātnes” risinājumus popularizējošās/ izglītojošās brīvprātīgo tiešās iesaistes kampaņas aktivitātes tiek rīkotas projekta “Jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizācijā 2020. un 2021. gadā”, kas tiek īstenots ar Latvija vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.


Atslēgvārdi

tīrajūravieno lvafa
Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv