Kampaņas Mana jūra ekspedīcija šovasar dosies ceļā jau 10. gadu!

Publicēts: 09.06.2021

Kā katru gadu, kampaņa Mana jūra apkopos un publiskos datus par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas piekrastē, arvien vairāk pievēršoties risinājumu meklējumiem, sadarbībā ar citām ieinteresētajām pusēm. Datu analīze tiek veikta saskaņā ar ANO Vides programmas metodoloģiju, nodrošinot interešu aizstāvību un priekšlikumu izstrādi turpmākiem uzlabojumiem jūras piesārņojuma mazināšanā. Tāpat arī 2021. gads iezīmēsies ar jaunām aktivitātēm un izpētes darbiem, sadarbībā ar dažādiem partneriem un iniciatīvām uzsākot informācijas apkopošanu par mikroplastmasas piesārņojumu Latvijas piekrastē, apzinot vienreiz lietojamās plastmasas patēriņa situāciju piekrastes zonās un meklējot jūras draugus arī komersantu vidū, kā arī rosinot sabiedrības un aktīvo iedzīvotāju plašāku iesaisti praktisko risinājumu meklēšanā, lai Latvijas piekraste kļūtu tīrāka, rosinot arī plašāku diskusiju ar pašvaldībām, lēmumu pieņēmējiem un zinātniekiem.

Ārpus kampaņas praktiskajiem pasākumiem, kampaņa joprojām piedāvā iespēju katram vides interesentam padziļināti ieskatīties un izprast Baltijas jūras un Latvijas piekrastes jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku un, protams, baudīt Baltijas jūras piekrastes skaistumu visā vairāk kā 500 kilometrus garajā ekspedīcijas maršrutā no Lietuvas līdz Igaunijas robežai.

 Kampaņu organizē un nodrošina nodibinājums Vides izglītības fonds. Šogad dalībnieku skaits kampaņā būs ierobežots, tai iespējams pieteikties, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Pēc veidlapas aizpildīšanas, Mana jūra komanda ar katru pieteikuma iesniedzēju sazināsies triju dienu laikā. Dalībniekiem ir iespēja izvēlēties ekspedīcijas posmu, kas atbilst interesēm, vēlmēm un iespējām. 

 Mana jūra kalendārais grafiks: https://www.manajura.lv/lv/kalendars/ ;

Reģistrācijas veidlapa un visa nepieciešamā informācija par pieteikšanos: https://www.manajura.lv/lv/noderigi/;

Kampaņas jaunumi: www.manajura.lv un https://www.facebook.com/tirajuravieno


Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv