Kampaņas Mana Jūra zaļā ekspedīcija dosies ceļā jau desmito gadu

Publicēts: 07.07.2021

Kā ik gadu, aicinot iesaistīties katru, kurš vēlas izzināt Baltijas jūras un Latvijas piekrastes vides problemātiku, ekspedīcijas laikā kopīgiem spēkiem tiks veikti jūras piesārņojošo atkritumu monitoringi, tomēr līdztekus ierastajām aktivitātēm, šogad notiks dažādas akcijas ar mērķi atkritumu un, jo īpaši plastmasas, problemātikas aktualizēšanā iesaistīt plašāku sabiedrību.

Sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu un starptautiskā projekta ESMIC partneriem Lietuvā, tiks papildu uzmanība pievērsta arī mikroplastmasas piesārņojuma apzināšanai Latvijas piekrastē, kā arī iespējas izmantot modernās tehnoloģijas attālās izpētes iespēju stiprināšanā piekrastes piesārņojuma risku samazināšanā. Pirmās demonstrācijas, izmantojot dronus, gaidāmas jau ekspedīcijas atklāšanas posmā 7. jūlijā plkst. 12:00 abpus Latvijas-Lietuvas robežai, sevišķu uzmanību pievēršot plastmasas piesārņojuma apjomiem aļģu izskalojumos.

Tāpat arī kampaņas ietvaros visā Latvijas un Lietuvas piekrastē norisināsies akcija “Jūrasdraugs”, pētot, kā piejūras kafejnīcās un kempingos notiek pāreja uz videi draudzīgiem iepakojumiem, traukiem un ēšanas piederumiem, kā arī cik atbildīgas tās ir attieksmē pret apkārtējo vidi. Aicinām arī ikvienu Latvijas iedzīvotāju meklēt savu “Jūrasdraugu” – piekrastes un pludmales objektu, kuras jau ir atteikušās no vienreizlietojamo plastmasas piederumu izmantošanas, kā arī pārdomāti ievieš arī citas videi draudzīgas prakses - iespēju uzpildīt savu ūdens pudeli un pasūtīt dzeramo krāna ūdeni u.c. Ar atklājumiem un novērojumiem par “Jūrasdraugiem” aicinām dalīties sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #Jūrasdraugs, kā arī savu pieredzi komentējot un pievienojot fotogrāfijas.

 Ekspedīcijas laikā papildus jau ierastajām izpētes aktivitātēm tiks izmantota arī Eiropas Vides aģentūras izstrādātā mobilā lietotne Marine Litter Watch, kas radīta ar mērķi sasniegt vienotas zināšanas par atkritumiem (jo īpaši plastmasas) daudzumu Eiropas piekrastēs un jūrās. Marine Litter Watch ir unikāla iespēja sniegt artavu Eiropas politikas veidošanā vides jomā un tās ietvaros, uzsākot datu apkopošanu arī par Latviju, nākotnē lēmumu pieņēmējiem būs pieejama daudz plašāka informācija par problēmas cēloņiem un iespējamiem risinājumiem.

Kampaņas desmit gadu pieredzes apkopošanas aktivitātes piedāvās arī citus pasākumus interesentiem un atbalstītājiem – paredzēta gan kopā sanākšana un koprade Ovišu bākā (17-18. jūlijs), gan arī, kā vienmēr aicinājums visiem kopā mērot pēdējo simbolisko ekspedīcijas posmu (7.augusts).

 Kampaņu un ekspedīciju “Mana jūra” organizē un nodrošina nodibinājums Vides izglītības fonds. Šis būs desmitais gads, kad visas Latvijas jūras robežas garumā ekspedīcijas “Mana jūra” dalībnieki veiks jūras piesārņojošo atkritumu monitoringus 45 izvēlētās piekrastes vietās apsekojot 100 m garu posmu no jūras līdz pirmajai stabilajai veģetācijai. Monitoringi tiks veikti saskaņā ar ANO Vides programmas (UNEP) izstrādātajām vadlīnijām, nodrošinot iespējas ilgtermiņā salīdzināt datus un konstatēt piesārņojuma iemeslus.  

Kopumā šo gadu laikā veikti vairāk kā 400 monitoringi un diemžēl tie apliecinājuši, ka jūras piesārņojošie atkritumi arī Latvijā ir būtiska vides problēma. Vidēji 10 gados uz katriem 100 Latvijas piekrastes metriem konstatētas 203 atkritumu vienības. Turklāt gan atkritumu kopējais daudzums, gan plastmasas atkritumu īpatsvars Latvijā pēdējos 5 gados ir pieaudzis par vairāk kā piektdaļu. Šī situācija ir krasā pretstatā Eiropas Savienības izvirzītajiem jaunajiem mērķiem, kas par atbilstošu situāciju laba jūras vides stāvokļa sasniegšanā noteikusi ne vairāk kā 20 atkritumu vienības uz 100 piekrastes metriem.

Kampaņa Mana Jūra savā desmit gadus ilgajā darbības laikā ir izpelnījusies gan nacionālu, gan starptautisku atzinību un uzmanību, saņemot gan VARAM Vides zinātnes un izglītības balvu, Latvijas Ārstu biedrības Gada veselības balvu nominācijā par videi draudzīgu dzīvesveida popularizēšanu 2018. gadā, kā arī starptautisko Energy Globe Foundation nacionālo apbalvojumu 2017. gadā un prestižo Baltijas Jūras fonda (Baltic Sea Fund) balvu 2018. gadā.

Kampaņas aktualitātēm neklātienē būs iespējams sekot līdzi sociālajos tīklos:

Facebook: https://www.facebook.com/tirajuravieno

Instagram: @piekrastes_tirrade

 

Informāciju sagatavoja: Ilze More, tālr. 29830259

Šis projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild nodibinājums "Vides izglītības fonds", un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv