Mana jūra šogad izmanto arī lietotni Marine Litter Watch

Publicēts: 30.07.2021

Vides izglītības fonds kampaņas Mana jūra laikā nodrošina dalībniekiem brīvprātīgu individuālu apmācību un līdzdalību jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) monitoringos, un Marine Litter Watch izmantošanā. Ņemot vērā nepieciešamību gūt vairāk informācijas par JPA situāciju ES valstīs, Eiropas Vides aģentūra (EVA) sadarbībā ar starptautiskajām un nacionālajām organizācijām, kas strādā ar šo jautājumu, ir aizsākusi kopīgu iniciatīvu aplikācijas popularizēšanā, iegūstot papildu datus no brīvprātīgajiem un JPA jautājumos ieinteresētajām sabiedrības grupām. Brīvprātīgo iesaiste ir būtiska arī, lai nodrošinātu Eiropas Kopējā pētniecības centra (Joint Research Center) vadlīnijām atbilstošu monitoringu norisi.

Marine Litter Watch ir unikāla iespēja sniegt artavu Eiropas politikas veidošanā vides jomā un tās ietvaros, uzsākot datu apkopošanu arī par Latviju, nākotnē lēmumu pieņēmējiem būs pieejama daudz plašāka informācija par problēmas cēloņiem un iespējamiem risinājumiem. Savukārt iedzīvotājiem tā ir iespēja pašiem monitorēt datus un veicināt pilsonisko aktivitāti vides jautājumu risināšanā. 

Kampaņas Mana Jūra JPA izvērtējumu programmu īsteno nodibinājums Vides izglītības fonds. JPA izvērtējuma programma 2021. gadā norisinās projekta  "Jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) situācijas datu apkopošana un sabiedrības iesaistīšana JPA problēmu aktualizācijā 2020. un 2021. gadā", kas tiek īstenots ar Latvija vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.


Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv