"Mana jūra" saņem "Energy Globe Foundation" apbalvojumu

Publicēts: 13.09.2017


Šogad “Energy Globe Foundation” balvai tika pieteikti vairāk nekā 2000 pretendenti no 178 valstīm, tos visus izvērtēja “Energy Globe Foundation” ekspertu komisija un izvēlējās nacionālo valstu uzvarētājus. Kā labākā Latvijas iniciatīva, kas piedāvā ilgtspējīgus risinājumus, pievērš sabiedrības uzmanību un rada augsni paradumu maiņai, tika atzīta kampaņa “Mana jūra”.

Attēlā – īss ieskats šodienas pasākumā. Austrijas vēstniecības komercpadomniece, Austrijas Tautsaimniecības kameras pārstāve Ingrīda Valentini – Vanka svinīgi pasniedz “Energy Globe Foundation” balvu Vides izglītības fonds (FEE Latvia) vadītājam Jānis Ulme.

Foto Krišjānis Piliņš.

http://www.energyglobe.info/latvia2017?cl=en&id=231495


Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv