Par kampaņu

Mūsu mērķis ir apvienot Latvijas sabiedrību – iedzīvotājus, pašvaldības, uzņēmējus – kopīgiem centieniem aizsargāt mūsu piekrasti un Baltijas jūru.

Kampaņas pamata tēma ir jūras piesārņojošie atkritumi. Ne tādēļ, ka tā ir lielākā problēma, kas skar jūru un krastu. Taču tas ir proaktīvs indikators - ja mēs nespējam tikt galā ar ko tik vienkāršu, kā mēs saglabāsim savu piekrasti un jūru nākamajām paaudzēm, sastopoties ar pārējiem cilvēku radītajiem izaicinājumiem – klimata pārmaiņām un eroziju, jūras piesārņojumu un eitrofikāciju?

Mēs ticam, ka mūsu piekraste un Baltijas jūra ir mūsu visu kopīgā vērtība, ko vēlamies atstāt nākamajām paaudzēm vismaz tikpat skaistu un bagātu. Mēs esam pārliecināti, ka katrs cilvēks, kam ir dota iespēja dziļāk iepazīt, izprast un savām acīm un rokām pārliecināties par to nozīmi mūsu kā tautas un valsts pastāvēšanā, pievienosies centieniem to saglabāt.

Ja arī tu vēlies iepazīt, izzināt un aktīvi rīkoties sava krasta un jūras saglabāšanā, aicinām pievienoties mums kampaņas "Mana jūra" zaļajā ekspedīcijā!


Video aicinājums no 2015. gada:

Vides izglītības fonds

Vides izglītība ir dzīves gudrība. Mēs darbojamies ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību ar vides izglītības palīdzību. Latvijā kā vienīgie pārstāvam starptautiskās organizācijas FEE International un Keep Baltic Tidy.

Īstenojam Latvijā plašas vides izglītības un ekosertifikācijas programmas, kā arī attīstam publiskās iniciatīvas, kas palīdz aktualizēt vides problemātiku, risināt konkrētus jautājumus un veicina starpsektoru sadarbību vides aizsardzībā.

www.videsfonds.lv

Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv