Kampaņa "Mana jūra" ziņo par rezultātiem Liepājas piekrastē, svin 5 gadu jubileju Ovīšu bākā, nākošais – Ventspils novads

Publicēts: 21.07.2016

Kampaņa "Mana jūra" ir apkopojusi atkritumu monitoringa datus par pludmaļu tīrību Liepājas piekrastē. Liepājas posmā vistīrākā ir piekraste Ziemupē, savukārt visnetīrākā – Latvijas un Lietuvas robeža jeb Nidas piekraste. Plastmasas atkritumu īpatsvars pārsniedz pat 60 procentus no kopējo atkritumu skaita. Šorīt 9.00 no rīta ekspedīcijas dalībnieki no Jūrkalnes pludmales dodas 25 km garā gājienā līdz Užavai, uzsākot Ventspils novada posmu. 23. jūlijā Ovīšu bākā tiks svinēta arī kampaņas "Mana jūra" 5 gadu jubileja.
 
Liepājas piekrastes posma dati
Ekspedīcija tika uzsākta 14. jūlija rītā Nidā, šobrīd ekspedīcijas dalībnieki ir šķērsojuši trīs novadu un vienas pilsētas robežas.  Visu trīs novadu un Liepājas pilsētas piekrastē tika veikts atkritumu monitorings, apsekojot 100 m garu posmu no jūras līdz pirmajai stabilajai veģetācijai. Monitorings tiek veikts saskaņā ar ANO Vides programmas (UNEP) izstrādātajām rekomendācijām.   
 
Pilnīgi visās monitoringa veikšanas vietās tika atrasti plastmasas pudeļu vāciņi un korķi, plastmasas ēdienu trauki, plastmasas maisiņi, cigarešu izsmēķi, plastmasas virves, neidentificējami plastmasas gabali, papīra krūzes un ēdienu iepakojumo, baloni, izskalots parafīns.

Šī gada novadu vērtējums ir šāds:
    •    Rucavas novadā 100 metru teritorijā no jūras līdz kāpām tika atrastas 316 atkritumu vienības; vērtējot piecu gadu datus, tendence ir negatīva.
    •    Nīcas novadā - 172 atkritumu vienības/100m, arī šeit tendence ir negatīva.
    •    Liepājas pilsētā -172 atkritumu vienības/100m, tendence negatīva.
    •    Pāvilostas novadā - 89 atkritumu vienības/100m, tendence ir vērtējama kā mainīga
    •    Apkopojot datus par visu Liepājas novada piekrasti – vidēji tās ir 188 atkritumu vienības/100m.
Posmā no dienvidu robežas līdz Pāvilostai kampaņas ekspedīcija kopā ar dabas aizsardzības speciālistiem pievērsās dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības tematikai – sākot no tās apdraudējumiem līdz īpaši aizsargājamo sugu meklēšanai un atpazīšanaipiekrastē. Sastapām gan aktuālo apdraudējumu mūsu piekrastes bioloģiskajai daudzveidībai – krokaino rozi, kas, lai arī izskatās piemīlīga un visiem patīk, tomēr nopietni apdraud kāpu biotopu ar mūsu pašu aizsargājamām sugām, gan arī tādus dabas retumus kā Jūrmalas zilpodzi un Lēzela vīrceli.

Nākošais posms – Ventspils novads
21. jūlija rītā ekspedīcijas dalībnieki dosies ekspedīcijas otrajā posmā - pa Ventspils novada piekrasti.
21. jūlijā 9.00 no rīta no Jūrkalnes pludmales ekspedīcija dosies 25 km garā gājienā līdz Užavai. Užavas dabas liegumā ir sastopamas 20 retas vai aizsargājamas sugas, no kurām 12 sugas Latvijā ir atrastas tikai šeit, piemēram, Evernia divaricata, kas Užavas dabas liegumā aug tieši uz augsnes, nevis kokiem, kas ir netipiski šai sugai.
22. jūlijā ekspedīcijas ceļš ved tālāk uz Ventspili. 23. un 24. jūlijā Ovīšu bākā kampaņas "Mana jūra" dalībnieki un visi, kas mīlu jūru, kopā svinēs Mana jūra piecu gadu jubileju. 25. jūlijā ekspedīcija dosies uz Miķeļtorni, savukārt 26. jūlijā - uz Mazirbi. 27. jūlija pēcpusdienā ekspedīcija būs Kolkā, bet 28. jūlijā dosies uz Mazirbi.

Kampaņas "Mana jūra" 5 gadu jubilejas svinības Ovīšu bākā
23. un 24. jūlijā Ovīšu bākā notiks kampaņas Mana jūra 5 gadu jubilejas svinības. Tajās piedalīties aicināti gan bijušie un esošie ekspedīcijas dalībnieki, gan ikviens, kurš mīl jūru. Pasākuma programmu veidos paši ekspedīcijas dalībnieki, būs arī īpašie viesi. Piemēram, mūziķis Jēkabs Nīmanis īpaši šim pasākumam veido speciālu muzikālo programmu, ko izpildīs kopā ar “Jakob Noiman Festival Band”. Būs īpašas nodarbības bērniem; izstāde, kurā būs apkopoti interesantākie 5 gadu fotomirkļi; kulinārijas meistarklases; jogas nodarbība; dažādas spēles un muzikālās performances.
 
Lai piedalītos "Mana jūra" 5 gadu jubilejas svinībās, aicinām pievienoties ekspedīcijai Ventspilī 22. jūlijā vai arī 23. jūlijā doties uz  Ventspils autoostu, tur 8.30  uz Staldzenes pludmali brauks īpašs autobuss, vietu skaits tajā gan būs ierobežots. Iepriekš lūdzam pieteikties, zvanot uz telefona nr. 26127457.
 
Mana jūra 5 gadu jubilejas programma
 
23. jūlijs
 
Dienas posms Staldzene – Ovīši
Šis posms sevī ietver Zaļo nodarbību par apkaimes dabas daudzveidību, kā arī spēles un aktivitātes, kas pastāsta par kampaņas "Mana jūra" 5 gadu vēsturi un aktivitātēm.
 
Ovīšu bāka, svinīgās pusdienas
17:00 Pēc dienas posma pasākuma vietā pulcējas gājēji un viesi. Pavārs Havjers Garsia brīvā dabā gatavo ēdienu viesiem. Uz skatuves - apsveikumi kampaņas atbalstītājiem, draugiem, līdzgājējiem. Paralēli - muzikālas performances kopā ar Gvido, iesaistot arī pasākumu viesus.
 
19:00 Izstādes atklāšana Ovīšu bākas stacijas ēkā
Izstāde apkopo neparastākos atradumus, informāciju, fotogrāfijas no kampaņas 5 gadu vēstures.
 
22:00 Koncerts Ovīšu bākā. Jēkabs Nīmanis un grupa. Noskaņu mūzika.
 
23:00 Muzikāls gājiens uz jūras krastu kopā ar Jēkabu Nīmani. Tortes griešana.
 
23:30 Sadziedāšanās un dejas kopā ar Gvido. Skatuve pie bākas.  Stacijas ēkā iespēja noskatīties filmu "Mana jūra" 2014 u.c. video par kampaņu.  
 
24. jūlijs
 
12:00 Zaļā nodarbība bērniem. Ekskursija bākā un bākas muzejā. Tajā pašā laikā pieaugušajiem Lēnās jogas nodarbība kopā ar Sanitu Rībenu.
 
13:00 Brančs ar vafelēm. Ikkatram iespēja sev sagatavot  vafeles un  baudīt tēju un kafiju.
 
Par kampaņu "Mana jūra"
Kampaņa "Mana jūra" notiek jau piekto gadu. Šogad tā norit sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu, Liepājas, Ventspils, Jūrmalas un Rīgas pašvaldībām, kā arī Vides izglītības fonda Zilā Karoga programmu un starptautisko projektu Blastic.
 
Kampaņas atpazīstamākā iniciatīva ir zaļā ekspedīcija "Mana jūra" – tās ietvaros katru vasaru tiek mērots vairāk nekā 500 kilometrus garš ceļš gar Latvijas jūras piekrasti. Ekspedīcijas laikā tiek veikts jūras piesārņojošo atkritumu monitorings, iepazīta daba, notiek tikšanās ar vides ekspertiem, koncerti un nodarbības.
 
"Mana jūra" mērķis šogad ir praktisku risinājumu meklējumi situācijas uzlabošanai Latvijas piekrastē - tādēļ kampaņas piektajā gadā ne tikai tiek turpināta jūras piesārņojošo atkritumu sabiedriskā monitoringa programma Latvijas jūras piekrastē, bet pievēršamies arī virknei citu problēmu – mūsu piekrastes bioloģisko daudzveidību apdraudošajai invazīvo sugu situācijai, apkopojot informāciju par to izplatību un rosinot rast risinājumus cīņai ar tām bez videi un veselībai kaitīgu metožu izmantošanas.

Plašāka informācija par kampaņu pieejama interneta vietnē www.manajura.lv, kā arī kampaņas sociālajā kontā Facebook.com facebook.com/tirajuravieno.

Sanita Rībena,
Kampaņas “Mana jūra” komunikācijas speciāliste
29107362
sanita.ribena@zemesdraugi.lv


Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv