Uzaicinājums uz kampaņas "Mana jūra" preses konferenci

Publicēts: 08.07.2016

13. jūlijā plkst. 11.00 VARAM, Peldu ielā 25 101. telpā notiks kampaņas "Mana jūra" preses konference. Uzreiz pēc tās pirmā kampaņas zaļās ekspedīcijas komanda jau dosies uz Latvijas – Lietuvas robežu, no kurienes 14. jūlijā sāksies ekspedīcija.
 
Preses konferences ietvaros kopā ar sadarbības partneriem – VARAM, Latvijas Universitāti un FEE International informēsim par šī gada kampaņas aktualitātēm un centieniem piekrakstes aizsardzībā.
 
Ņemot vērā, ka kampaņa Mana jūra notiek sadarbībā ar Zilā karoga programmu, preses konferences ietvaros starptautiskā programmas koordinācija arī paziņos savas kontroles rezultātus Latvijas Zilā Karoga peldvietās, sniedzot vērtējumu par to, cik tīras un pasaules augstākajiem standartiem atbilstoši apsaimniekotas ir Latvijas pludmales.
 
"Mana jūra" mērķis šogad ir praktisku risinājumu meklējumi situācijas uzlabošanai Latvijas piekrastē - tādēļ kampaņas piektajā gadā ne tikai tiek turpināta jūras piesārņojošo atkritumu sabiedriskā monitoringa programma Latvijas jūras piekrastē, bet pievērsīsimies arī virknei citu problēmu – mūsu piekrastes bioloģisko daudzveidību apdraudošajai invazīvo sugu situācijai, apkopojot informāciju par to izplatību un rosinot rast risinājumus cīņai ar tām bez videi un veselībai kaitīgu metožu izmantošanas; bioloģiskās daudzveidības apzināšanai un aizsardzībai, aicinot ikvienu piekrastes apmeklētāju iesaistīties dabas aizsardzības pasākumos un iedziļināties to iepazīšanā, ar attiecīgi atbildīgu attieksmi arī izbaudot piekrastes sniegtos labumus; tūrisma un saimnieciskās darbības radīto vides slodžu samērošanai ar vides interesēm, vērtējot esošo situāciju un aktualizējot diskusiju par atbildīgu piekrastes apsaimniekošanu tuvākajos gados gaidāmo attīstības ieceru kontekstā; meklējot un ar atbildīgo dienestu palīdzību novēršot konstatētos pārkāpumus, ko konstatēsim ekspedīcijas maršrutā.
 
Lai nepieļautu to, ka cilvēku darbības rezultātā mēs zaudējam Latvijas piekrasti, ir jāsadarbojas valstij, pašvaldībām, uzņēmējiem, vides organizācijām, zinātniekiem un ikvienam no mums, kas mīl jūru.
 
Preses konferecē piedalīsies Jānis Ulme (Vides izglītības fonda vadītājs, kampaņas "Mana jūra" eksperts), Alda Ozola (VARAM Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos), Johann Durand (FEE International, starptautiskais Zilā karoga programmas koordinators), Uģis Rusmanis (Latvijas Universitāte) un Zane Ruģēna (Kampaņas "Mana jūra" vadītāja).
 
Kampaņa "Mana jūra" notiek jau piekto gadu. Šogad tā norit sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu, Liepājas, Ventspils, Jūrmalas un Rīgas pašvaldībām, kā arī Vides izglītības fonda Zilā Karoga programmu un starptautisko projektu Blastic.
 
Kampaņas atpazīstamākā iniciatīva ir zaļā ekspedīcija "Mana jūra"  – tās ietvaros katru vasaru tiek mērots vairāk nekā 500 kilometrus garš ceļš gar Latvijas jūras piekrasti. Ekspedīcijas laikā tiek veikts jūras piesārņojošo atkritumu monitorings, iepazīta daba, notiek tikšanās ar vides ekspertiem, koncerti un nodarbības.

Plašāka informācija par ekspedīciju pieejama interneta vietnē www.manajura.lv, kā arī ekspedīcijas sociālajā kontā Facebook.com facebook.com/tirajuravieno.

Sanita Rībena,
Kampaņas “Mana jūra” komunikācijas speciāliste
29107362
sanita.ribena@zemesdraugi.lv


Projektu īsteno

Kampaņu Mana jūra īsteno Vides izglītības fonds.
Lapu iela 17, 2. stāvs, Rīga,
tel. +371 67225112, fonds@zemesdraugi.lv